top of page

Styr på begreberne

- Kært barn har mange navne

 

Det er efterhånden en jungle at finde rundt i begreberne omkring de særligt sensitive børn. Kært barn har mange navne. Her følger en beskrivelse. Dog med det forbehold at der stadig er diskussion i fagkredse om visse af begreberne og omkring gråzonerne mellem de enkelte begreber. Virkeligheden er at de fleste børn bare ikke passer ind i en kasse og derfor vil have træk fra flere begreber – og heldigvis for det, for forskellighed er dejligt.

 

Særligt sensitiv

Begreb skabt af Elaine Aron. Hun mener at dette er et personlighedstræk og altså inden for normalspektret. Det er altså sunde og raske børn, der ikke burde have behov for særlig hjælp, men måske lidt hensyntagen. 15-20 % af en generation er særligt sensitive.

I USA hedder børnene Highly Sensitive (Højt sensitive) og nogle i Danmark er kede af at det er blevet oversat til ’særligt’ sensitiv. Derfor kalder de bare børnene ’sensitive’ i et forsøg på at gøre trækket til et helt normalt personlighedstræk.

Sensitive børn er kendetegnet ved at være 1. Mere opmærksom på detaljer og dermed mere modtagelig over for stimuli 2. Ved at føle følelser kraftigere end de fleste, og 3. Ved at være længere tid om at bearbejde følelser og oplevelser end de resterende 80% af befolkningen.

 

Sensitivitet findes i mange grader og sensitivitet er arvelig.

 

For tidligt fødte, mennesker med sanseintegrationsforstyrrelser, omsorgssvigtede børn og personer med add eller tourette kan være sensitive som følge et skrøbeligt nervesystem, der hurtigt overbelastes, men egentlig er der tale om en anden type af sensitivitet end den arvelige. 

 

Der er efterhånden lavet en del forskning på området og resultaterne er klare: Sensitive menneskers hjerner reagerer anderledes på stimuli end ikke-sensitive personers hjerner. Det er altså ikke en ide, men udtryk for faktuelle forskelle i vores måde at opfatte verden på.

 

HSP

HSP betyder ’Highly Sensitive Person’ og er det samme som særligt sensitiv. Nogle mener at der er en vis forskel i blandt andet intensitet og niveau af sensitivitet, men dette er endnu på diskussions-stadiet.

 

Introvert

Introverte mennesker lader op når de er alene. De får mere energi af at være hjemme i trygge rammer og har brug for meget af det for at kunne fungere i dagligdagen. Mange sensitive mennesker er introverte og derfor er der lavet en kobling mellem introvert og sensitiv, men reelt har begreberne intet med hinanden at gøre.

Ikke-sensitive mennesker kan også være introverte.

Test dig selv her: http://www.sensitiv.dk/introvert_indadvendt_test

 

Ekstrovert

Ekstroverte mennesker lader op og får energi ved at være sammen med andre mennesker.

At være ekstrovert er ikke det samme som at være ’oppe at køre’ når man er sammen med andre.

 

Signalstærk

Signalstærke mennesker er sensitive mennesker med lidt ekstra oven i. Signalstærke mennesker har stor intensitet, høj arousal, er nyhedssøgende og reagerer med tydelige signaler når de føler noget (tydelige for omverdenen). Signalstyrke er ligesom sensitiviteten, et karaktertræk ved personligheden og den findes i mange grader.

I USA hedder signalstærke børn, ’High Need’ og i Sverige betegnes de ’Allt Extra Barn’. Disse børn kaldes i ældre dansk litteratur og i psykologiske sammenhænge for ’børn med vanskeligt temperament’, om end denne betegnelse ikke er dækkende.

Det er Dr. Sears i USA der først skrev om disse børn.

Signalstærke mennesker kan se ud til at være ekstroverte, men det er langt fra altid tilfældet.   

 

Nyhedssøgende

Når man er nyhedssøgende har man et stort behov for stimuli. Nyhedsøgende mennesker kan have svært ved at finde ro fordi de har det bedst når de oplever noget stimulerende. Nyhedssøgende mennesker keder sig nemt eller bliver frustrerede når der ikke sker noget.

Det er Elaine Aron der har sat navn på det nyhedssøgende, da hun oplevede at nogle sensitive mennesker har dette træk.

 

Nyhedssøgende mennesker kan nemt forveksles med det ekstroverte, men det er ikke nødvendigvis korrekt.

Test her http://www.sensitiv.dk/er_du_nyhedssgende

 

Intensitet    

Et begreb, som er meget svært at definere. Intensitet diskuteres meget. For nogle betyder intensitet at man føler kraftigt og for andre betyder intensitet en særlig årvågenhed i forhold til omverdenen.

Jeg bruger intensitetsbegrebet i henhold til sidstnævnte.

For mig er intensitet en særlig opmærksomhed i forhold til omverdenen, som kommer til udtryk allerede efter fødslen. Det er mennesker med gnist i øjnene, der ser ud til at følge med i alt omkring dem. Man kan sige at de er hyper-opmærksomme. 

 

Hypersensitivitet 

Sensitivitet kommer i grader. Hypersensitivitet bruges til at betegne MEGET sensitive mennesker. Sears mener at alle High Need Børn er hypersensitive.

 

Sanseintegrationsproblematikker

Nogle gange bliver ’sensitivitet’ til et problem, hvor det bliver rigtig svært at deltage i dagligdagen. Når man har sanseintegrationsforstyrrelser er man ikke længere indenfor ’normalspektret’, men har behov for særlig hjælp og vejledning fra f.eks. en ergoterapeut.

 

Sanseintegrationsforstyrrelser betyder at der er centre i hjernen som ikke fungerer optimalt. Det kan f.eks. være svært at sortere baggrundstøj fra. Dette adskiller sig fra det sensitive ved at sensitive ikke har problemer med at sortere fra eller registrere sanseoplevelser korrekt. De sensitive forstyrres således ikke fordi de ikke kan sanse korrekt, men fordi de sanser for meget og måske ikke får tid til at bearbejde oplevelserne.

 

Sensitivitet og sanseintegrationsforstyrrelser er egentlig to forskellige ting, men mennesker med sanseintegrationsforstyrrelser kan være meget sensitive som følge af den manglende evne til at registrere stimuli korrekt.  

 

Det kan være svært at se forskel på sensitivitet og sanseintegrationsforstyrrelse. Det sensitive menneske kan have symptomer på sanseintegrationsforstyrrelse når han/hun stresses for meget.

 

Læs mere her: http://www.sanse-integration.dk/siproblemer.htm

 

Orkidebørn    

Er et andet ord for sensitive børn. Når sensitive børn kaldes orkidebørn er det for at fortælle at sensitive børn, ligesom en orkide, har brug for den helt rette omsorg og opmærksomhed for at kunne blomstre.

Læs mere her: http://www.123hjemmeside.dk/tovesminde/

 

Spirited Child

En amerikansk betegnelse for Signalstærke Børn i den mildere ende. Det er børn med stor viljestyrke og sensitivitet.

 

Indigobørn

En anden måde at beskrive sensitive børn på. Særligt healere bruger denne betegnelse. Indigobørn er børn som søger sandheden, er ærlige, følsomme, viljestærke, modige og de er meget selvstændige og tænker ud af boksen. De har en stærk udstråling og aura.

 

bottom of page