top of page

Særligt Sensitive børn kan være signalstærke

Der har den seneste tid været en del fokus på særligt sensitive børn. Disse sensitive børn er karakteriseret ved at være børn som opfatter, mærker og bearbejder kraftigere end de fleste. Derfor får de hurtigt for meget og har brug for at kunne trække sig tilbage. Ifølge forsker Elaine N. Aron er cirka 20% af en årgang mere sensitiv end de fleste. Alle børn er sensitive i en eller anden grad, men nogle er det i så høj en grad, at det får dem til at skille sig ud fra mængden og kan give dem vanskeligheder med at passe ind i de gældende samfundsnormer.


Sensitive børn kan have svært ved at rumme høje lyde, at være i centrum, at skulle prøve nye ting eller at lade være med at bekymre sig. Børnene tænker ofte dybt over både store og små spørgsmål i livet. De er typisk meget empatiske og kan blive overrumplede over mobning, uretfærdighed eller ulykke. Også selvom det ikke er dem selv det går ud over, eller det er noget de kun har set i tv. De er ofte børn som ikke bryder sig om at deltage i fælleslege, fodbold og vilde slåskampe. Som ikke siger ret meget i skolen. Som bliver hjemme når klassen skal på hyttetur, og som ikke klatrer ret højt op på legepladsens klatretårn.

I takt med at der er kommet mere fokus på disse børns karakteristika, er de blevet mødt mere rummeligt i mange institutioner og hjem. Det er rigtig dejligt at se, for de sensitive børn har virkelig stor glæde af at blive lyttet til, og af at have trygge rutiner at forholde sig til, så de kan blomstre på deres egne præmisser. 
 

Sensitive børn kan også have temperament og være udadvendte
Der er dog blevet tegnet et lidt stereotypt billede af de sensitive børn, som værende tilbageholdende, indadreagerende og forsigtige, og det gælder da også størsteparten. Men der findes sensitive børn, som er meget temperamentsfulde. Disse børn har lige så stort et behov for at blive mødt på deres præmisser, som de indadvendte har.


De temperamentsfulde sensitive børn kaldes i Danmark, signalstærke børn og i USA for high need children. Signalstærke børn er sensitive, intense, udadreagerende, larmende, vedholdende, nysgerrige, fysisk aktive og kvikke børn, der reagerer modsat de typisk sensitive børn på en række områder. Når det signalstærke barn får for meget, så lukker det ikke af og bliver stille. I stedet bliver barnet fysisk uroligt og meget aktivt. Det kan være de børn der sidst på dagen farer omkring i SFO’en uden at kunne finde ro noget sted. Det kan også være de børn der reagerer med fysisk uro eller med voldsomme vredesudbrud, når de irettesættes for hårdt eller for ofte. Og irettesættelse oplever de signalstærke børn typisk meget af, for de har svært ved at sidde stille i skolen. Svært ved at vente på deres tur ved børnehavens rundkredssnak, og svært ved at lægge sig roligt til at sove om aftenen. De signalstærke børn klatrer helt op i toppen af klatretårnet, deltager gerne i vilde lege og fodbold, og kan sagtens tage med på en hyttetur. Men bagefter reagerer de med mareridt, gråd, vredesudbrud eller problemer med at falde i søvn, fordi de alligevel blev for overvældede, skræmte eller usikre over dagens oplevelser.

Det er børn der ligesom andre sensitive børn kan blive meget påvirkede af mobning eller uretfærdighed, men i stedet for at tale om det eller blive ulykkelige, så bliver barnet motorisk uroligt og begynder at klatre på sofaryggen eller at kaste med puder.


Hvor typisk sensitive børn, ifølge forsker, Elaine N. Aron har en større aktivitet i højre hjernehalvdel end børn generelt har, så mener hun at der også findes børn som har høj aktivitet i begge hjernehalvdele. De sidstnævnte, er meget simplificeret, karakteriseret ved både at være afventende og impulsive på samme tid. Det giver nogle konflikter inde i barnet, som kan føre til voldsomme vredesudbrud eller til en form for hyperaktivitet.


Større børn kan beskrive hvordan store følelser kan føles som myrekryb eller som om kroppen er ved at eksplodere. Og de signalstærke børn har mange store følelser, for de kan blive meget påvirkede af helt almindelige dagligdagsting. Børnene har brug for støtte til at finde ro og til at lære at rumme egne følelser.
Det kan være vanskeligt at få øje på det sensitive karaktertræk hos det temperamentsfulde sensitive barn, og derfor bliver disse børn ofte opfattet, som irriterende, forstyrrende, uartige eller i bedste fald, udfordrende. 


Det signalstærke barn
Når de signalstærke børn er helt små diagnosticeres de ofte med kolik, eller de bliver kaldt problembørn. De sover typisk meget dårligt og mange af dem har svært ved at amme. De vil ofte være i favn og kan måske ikke engang lægges i en vugge eller barnevogn. Børnene kan blive meget ulykkelige over at blive passet, eller endog holdt af andre end forældrene. Forældre til disse børn fortæller om ensomhed og flovhed over deres ’skrigende’ baby. De fortæller om hvordan søvnmangel og et barn der bliver utrøsteligt ved bare ganske få oplevelser, kan sætte en stopper for både arbejde og socialt liv i årevis.  


Forældre til de mindste signalstærke fortæller af og til om hvordan venner, familie eller fagpersoner anbefaler dem at skabe faste rammer ved for eksempel at være konsistente omkring middagsluren. Men ifølge den amerikanske børnelæge, William Sears, er disse børn ikke i stand til at sove på samme måde som andre børn. Deres søvnmønstre modnes senere end normalt, og børnenes middagslure kan derfor ikke tilpasses til de generelle forventninger der er til børn. Risikoen for at barnet bliver overtræt og dermed ulykkeligt og endnu mere uroligt vil i stedet være overhængende. Mor til Alba på 4 måneder udtrykker det således: ”Jeg har læst at børn normalt sover tre gange om dagen i den alder, men Alba er ved at drive mig til vanvid for hun sover kun 20 minutter af gangen og syv eller otte gange hver dag. Om natten vågner hun også hele tiden. Jeg har prøvet at lære hende at sove længere tid af gangen, men det var næsten umuligt og hun begyndte i stedet at blive græde voldsomt hver gang hun så sin barnevogn”.


Børnenes sensitivitet bevirker yderligere at de mærker negative oplevelser meget kraftigt, og derfor bliver meget påvirkede af dem. Hvis forældre eller andre således prøver at få et grædende barn til at sove eller ligge i sin barnevogn, så kan barnet komme til at forbinde sengen eller barnevognen med noget dårligt. Barnet vil efterfølgende blive oprørt hver gang det ser sin seng eller barnevogn. Da signalstærke børn typisk er vedholdende og højlydte børn kan en sådan negativ oplevelse komme til at betyde rigtig megen uro og gråd i forbindelse med sengelægning i, lang tid fremover. Det samme gælder skolebarnet, som har fået mange irettesættelser, fordi det afbryder eller sidder uroligt. Barnet begynder at forbinde skolen med noget slemt, og derfor bliver uroen og den negative adfærd forstærket. Et barn på 10 år fortæller: ”Når jeg skal i skole så får jeg ondt i maven. Jeg tror at lærerne synes jeg er dum, når jeg hopper med benene. Mine ben gør bare sådan – Jeg kan ikke stoppe dem”.


De større signalstærke børn kan risikere at få fejldiagnoser, såsom ADHD, men børnene er ikke syge, men derimod et udtryk for en type af sensitive børn der reagerer kraftigt, og det kan virkelig blive til meget kraftige og negative reaktioner, hvis omgivelserne misforstår barnets intentioner, og tolker de store følelsesudbrud som trods eller manglende opdragelse.


De signalstærke børn er medfølende, omsorgsfulde, nysgerrige og aktive. Det er fantastiske kvaliteter, som alle kan have meget glæde af, hvis barnet får støtte til at rumme og håndtere sine store følelser. Derfor er der virkelig god grund til at identificere og yde den rette støtte til børnene, og deres forældre, hele vejen fra spædbarn til teenager. Tilmed har de signalstærke børn lederevner, er nytænkende, modige, vedholdende, tydelige og intelligente. Alt sammen nogle kvaliteter, som det danske erhvervsliv kan have stor gavn af, så vi har virkelig ikke råd til at tabe disse børn på gulvet. 

Signalstærke børn er typisk:
1. Intense og nysgerrige
2. Vedholdende og viljestærke
3. Fysisk meget aktive
4. Anspændte
5. Urolige og ustabile når de spiser eller ammes
6. Krævende og formår ikke selv at stoppe op for at holde pauser
7. Dårligt sovende og har svært ved at falde i søvn
8. Klagende og har mange vredesudbrud
9. Uforudsigelige
10. Sensitive

Artikel af Anja Sigvard Nielsen

bottom of page