top of page

De Sensitive Børn

De oplever, mærker og reagerer mere end de fleste​

I skolen har læreren lige fortalt 3. klasse om 2. verdenskrig. Patrick bliver fraværende og tænker på alle de små børn, der kom til at leve uden deres forældre efter krigen. Han ser for sig hvordan de har grædt og han får ondt i maven. Da sidekammeraten taber sit penalhus får Patrick et chok og begynder at græde.

Sensitive børn tænker meget og føler stærkt. Man kan sige at de har et meget stormasket filter, der lader meget komme igennem. Alt det der kommer ind med sanserne, bliver også mærket meget kraftigt. Et barn kan have svært ved at have sådan nogle store følelser indeni, og derfor reagerer det ofte med kraftige følelsesutryk, der kan være udad- eller indadvendte. Langt de fleste sensitive børn reagerer indadvendt og begynder at dagdrømme, eller lukker sig inde i sig selv. Nogle reagerer udadvendt hjemme i de trygge omgivelser, men indadvendt når de er ude.  Ifølge Elaine Aron, som er den første der har beskrevet de sensitive børn, så er cirka 20 % af alle børn sensitive, så der sidder gennemsnitligt fem sensitive børn i hver skoleklasse.At være sensititiv er arveligt, men for tidligt fødte børn, og børn med særlige familiemæssige vanskeligheder, kan dog også vise tegn på sensitivitet, fordi deres nervesystem er umodent. Sensitivitet er et personlighedstræk, og det kommer til udtryk forskelligt alt efter barnets øvrige personlighed. Et barn kan ikke vokse sig fra sensitiviteten, men barnet kan lære at rumme og håndtere den, så den ikke er så overvældende. 

 

Overordnet kan man sige at sensitive børn:

 • Føler meget og bliver derfor let påvirket af andres, eller egne oplevelser.

 • De overstimuleres let, hvor de får for meget af det hele, og bliver kede af det, vrede eller indelukkede. 

 • De tænker meget over tingene, og kan derfor stille store spørgsmål om liv og død eller andre af livets mere avancerede emner.

 • De har ofte en udpræget retfærdighedssans, og kan nemt føle sig stødt over ting som andre børn ikke tænker så meget over. Nogle reagerer meget på bandeord eller på mobning - også selvom det ikke er dem selv der tales til eller mobbes.

 • De kan være særligt blufærdige, utrygge ved at stille sig op overfor forsamlinger eller bange for at tale højt i klassen. Eksemplet kunne være den sensitive teenager der bliver hjemme fra skole, hver gang hun skal fremlægge for klassen.

 • Mange af de sensitive børn er kreative, nysgerrige og kvikke. De er gode til at se små detaljer og de kan lide at spørge og at lære 

 • Sensitive børn klager ofte over ondt i maven eller hovedet. De er mere udsatte for stress, og mærker smerter kraftigt. Hvis barnet føler sig drillet i skolen kan det have ondt i maven hver morgen, inden det skal af sted. Andre får kvalme og har svært ved at spise, eller spiser omvendt alt for meget.   

 • Børnene har det svært med forandringer og med at omstille sig til nyt. De skal ofte bruge lidt ekstra tid på at falde til - også selvom det er et sted de har været før. Det ses ofte ved aflevering i børnehaven, hvor barnet bruger lang tid på at sige farvel. 

 • De er som regel rigtig gode kammerater, der er loyale, kærlige og hjælpsomme. De kan tænke meget over om andre har det godt. Det kan også gælde dyr. Der findes børn, der bliver så ulykkelige over at se, for eksempel en hund blive slået, at barnet slet ikke kan sove

 • De kan være tilbageholdende i forhold til at deltage i vilde lege, såsom fodbold eller fangeleg

 • Nogle sensitive børn forsøger ihærdigt at gøre det, der forventes af dem. Disse børn kan ofte virke lidt 'specielle' eller 'akavede' i forhold til deres kammerater, fordi de gør noget som egentlig ikke passer overens med deres natur. Her kan man se barnet, der pludselig går i stå midt på fodboldbanen.  

Sensitive børn kaldes ofte også for: Følsomme, særligt sensitive, orkidebørn eller hypersensitive. 

bottom of page