top of page

Hvorfor denne hjemmeside
Det er vores oplevelse at mange forældre til signalstærke børn, sensitive børn, højt begavede børn og generelt urolige børn eller 'specielle' børn, sidder med særlige problemstillinger som er svære at få råd og ideer til at håndtere. Fordi børnene falder indenfor normalen, men samtidig ikke passer helt til de gængse normer.

Her kan forældre finde ideer til samarbejdet med børnene, institutionerne og skolerne. Finde forældregrupper så de kan møde ligesindede. Høre andres historier eller læse om de tanker og følelser man kan have når man står med et barn der skiller sig ud.   Lærere og pædagoger kan finde ideer til håndteringen af børnene, så børnenes 'særpræg' bliver vendt fra at være en negativ gene til en positiv styrke, der kan komme alle til gode.  

 

Formål


Der mangler oplysning og viden omkring sunde børn der skiller sig ud fra mængden. Skoler og institutioner er ikke altid gearet til at rumme disse børn og derfor kan både forældre og fagpersoner komme til at mangle støtte. Denne hjemmeside vil forsøge at skabe en lettilgængelig vidensdatabase med artikler og tekster der til dels oplyser, til dels giver gode råd til undervisningsdifferentiering, samarbejde med og skabelse af positive udviklingsrammer for børnene. Formålet er også at skabe kontakt mellem forældre til disse, ofte krævende børn, og at give mulighed for at tale om sine tanker og følelser via forum.

Foreningen fokuserer udelukkende på anerkendende og positiv psykologi i forhold til børn og børneopdragelse, ligesom vi tror på at forældrene er dem der kender deres børn bedst og at forældre generelt bør støttes i at følge deres mavefornemmelse og børnenes signaler.   

 

Forældregrupper

Vi hjælper gerne med dannelse af forældregrupper overalt i landet. Grupperne er baseret på selvstyring. Det vil sige at forældrene skiftevis mødes i hinandens hjem, på en café eller lignende. Hvis du er interesseret i at være med i en forældregruppe så skriv til os. Vi sørger for sætte grupperne sammen, og at det første møde kommer i stand. Skriv dit navn, by, barnets alder og gerne børnetype (sensitiv, signalstærk, højt begavet eller andet). 

En forældregruppe består typisk af 4-6 mødre/fædre og som regel mødes grupperne på skift i hinandens hjem. bottom of page