top of page

Kendetegn for de Signalstærke Børn

Alle forældre oplever bekymringer og usikkerhed når de står med deres lille ny i armene. Alle ønsker at gøre det så godt som overhovedet muligt, så deres lille barn kan vokse op og få et godt liv. Det er altid en udfordring at blive forældre, også selvom man har prøvet det før. Alle børn er forskellige og giver deres forældre hver deres opgaver at lære.
Hvis man bliver forælder til et signalstærkt barn så bliver udfordringerne væsentlig større, og derfor kan det være utrolig hårdt.

Her følger en række kendetegn der gælder mange af børnene. Et signalstærkt barn har ikke nødvendigvis alle trækkene. Der er taget udgangspunkt i de allermindste fordi det ofte er mest entydigt her, så hvis I sidder med et ældre barn, så prøv at huske tilbage på den første tid I havde sammen: 


Barnet er intenst
Signalstærke børn kan ofte spottes allerede fra fødslen af. De græder højt eller ofte og stopper ikke uden videre igen. De spiser voldsomt og hurtigt, er meget bestemte i forhold til hvem de vil holdes af. Ofte er det kun mor der dur. Der er mange ting de ikke bryder sig om, og de brokker sig over det hele, så du er aldrig i tvivl.
Barnet vil helst ikke gå glip af noget, så det har meget svært ved at overgive sig til søvnen, eller ved at slappe af. Barnet forstyrres af den mindste lyd eller bevægelse, og føler straks at det skal ’være med’. 
Intensiteten kan vise sig ved voldsomme følelsesudbrud. Både ved glæde, sorg og vrede. Barnet har et meget omfattende følelsesregister, der kan svinge dramatisk fra raseri til ekstatisk glæde på et øjeblik og omvendt.

   
Spiser meget ofte
Et signalstærkt barn vil gerne ammes ofte og i perioder konstant hænge ved brystet. Det er ikke usædvanligt at barnet de første 3-4 måneder eller mere, vil ammes hver time eller oftere. De signalstærke børn forsøger at finde ro og tryghed ved amningen, men ofte er de alt for voldsomme og mælken kommer i den gale hals, eller barnet sluger for meget luft, eller kan slet ikke samle sig om at tage fat om brystet og skriger i stedet voldsomt i frustration.Insisterende og vedholdende
Det signalstærke barn er meget insisterende og tydeligt. Der er ingen tålmodighed og barnet bliver hysterisk ulykkeligt på et splitsekund, hvis du ikke straks regner ud hvad der ønskes. Forældre til disse børn lærer hurtigt at det ikke kan betale sig at trække tiden ud. Reagerer du ikke straks vil barnet hidse sig selv så meget op at det ikke kan trøstes igen.

Signalstærke børn holder ikke op med at skrige, før du har fundet ud af hvad han vil, og det er ikke altid han selv ved hvad han vil, eller at du kan regne det ud, så det kan være noget af et kaotisk gætværk til tider.

Et signalstærkt barn er næsten konstant utilfreds. Der er altid noget hun vil, som hun ikke kan. Der er altid noget som generer lidt. Det være sig tøjmærker, lyde, lyset, gæsterne eller det at ligge alene.


Vil bæres konstant
Barnet har et meget stort behov for kropskontakt og for vuggende bevægelser, der minder om hans tid i maven. Du kan sikkert ikke lægge ham ned de første mange måneder af hans liv. Barnevogne og senge kan derfor være helt udelukkede, og der bliver ingen hyggelige ture igennem byen med en sovende baby i barnevognen.
Han vil være tæt på dig hele tiden. Meget tæt. En slynge eller bæresele bliver næsten uundværlig. 


Barnet sover meget let og meget lidt
Barnet sover kun kort tid af gangen og sover generelt mindre, eller oftere og kortere tid af gangen, end sine jævnaldrende. Selv når hun sover, har hun brug for tæt kontakt og hun kan derfor ikke sove i sin egen seng eller i en barnevogn.
Barnet vækker ofte sig selv med sine vilde arm- og benbevægelser som også kommer i søvne. Mange af de signalstærke børn skal svøbes for at kunne finde ro. 
At sove nye steder eller at sove mens I er på besøg kan være en umulighed for barnets intensitet og vedholdenhed kan gøre at barnet ikke overgiver sig til søvnen eller vågner få minutter efter at være faldt i søvn. Et besøg kan betyde at barnet er så overstimuleret og overtræt bagefter, at det ikke kan falde i søvn selvom I er kommet hjem. Mange forældre til signalstærke børn opgiver helt at tage på besøg.

 

Ingen faste rutiner
Der er intet at rette sig efter når man har et signalstærkt barn. Især er det første år meget foranderligt og hektisk. Barnet ændrer mening ofte, og der er ingen faste holdepunkter. Det der virkede i går, virker måske ikke i dag.
Hvis barnet tilmed oplever meget i løbet af dagen, så bliver det sikkert endnu mere svingende og ustabilt.  

Sensitiv
Han oplever alting meget kraftigt. Alle sanser er på overarbejde. Og også følelserne. Han bliver derfor nemt overstimuleret og bliver overgearet eller meget ked af det. Nogle signalstærke babyer kan ikke holde til et besøg af sundhedsplejersken uden flere timers gråd bagefter. De bryder sig ikke om at blive holdt af andre end mor og far og de vågner ved den mindste lyd eller bliver forstyrrede ved den mindste bevægelse. Hvis I har været på besøg kan barnet være utrøsteligt i timevis bagefter. 
Signalstærke børn er ofte meget sensitive børn. 


Total udmattelse
Små børn har ingen forståelse for at du er træt, har brug for mad eller noget som helst andet. De signalstærke børn kan derfor ikke forstå at de overbelaster dig når de bliver ved med at græde eller klage. Barnet bliver bare ved og ved med at trække på dig og din energi. Det skyldes at barnet selv har så svært ved at rumme verden og sine egne følelser – Aldrig har barnet ro og derfor får du det heller ikke – Hverken nat eller dag.Uddrag fra bogen; "Signalstærke Børn"

 

bottom of page