top of page

Bøger:

De intelligente Børn

Af Ole Kyed​

 "Vi siger gerne, at alle børn skal have lige muligheder. Fint nok. Men hvis vi vender den om og siger, at en mus og en elefant skal have samme mængde føde, vil den ene dø af sult.

Således også med børn." Citat fra bogenFra Ole Kyeds hjemmeside: 

Der er kun få her i landet, der har beskæftiget sig med højt begavede børns trivsel i skolen. Jeg oplever af og til, at skolerne svigter netop disse elever, som ind imellem bremses af uvidenhed, magtesløshed og fordomme. Resultatet er, at mange af børnene paradoksalt nok klarer sig dårligt senere i livet.

Bogens omdrejningspunkt er ti forældres meget personlige beretninger om, hvordan de håndterer det at have et eller flere børn med særlige forudsætninger.

Sideløbende hermed beskriver jeg karakteristika ved de højt begavede børn og ser på de udfordringer, de giver såvel forældre som lærere og andre voksne i deres omgivelser (hjem, skole, fritid). Bogen giver desuden inspiration og gode råd til, hvorledes forældre og andre voksne bedst muligt understøtter disse børn og medinddrager dem i deres udvikling.Andre bøger af Ole Kyed:

Kirsten Baltzer og Ole Kyed: Teamets arbejde med - Talentpleje

Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer: Talent i skolen

Kirsten Baltzer og Ole Kyed: Undervisning af elever med særlige forudsætninger

Ole Kyed, Kirsten Baltzer m.fl.: Undervisning af elever med særlige forudsætninger (lærebog)

bottom of page