Bøger:

De intelligente Børn

Af Ole Kyed​

 "Vi siger gerne, at alle børn skal have lige muligheder. Fint nok. Men hvis vi vender den om og siger, at en mus og en elefant skal have samme mængde føde, vil den ene dø af sult.

Således også med børn." Citat fra bogenFra Ole Kyeds hjemmeside: 

Der er kun få her i landet, der har beskæftiget sig med højt begavede børns trivsel i skolen. Jeg oplever af og til, at skolerne svigter netop disse elever, som ind imellem bremses af uvidenhed, magtesløshed og fordomme. Resultatet er, at mange af børnene paradoksalt nok klarer sig dårligt senere i livet.

Bogens omdrejningspunkt er ti forældres meget personlige beretninger om, hvordan de håndterer det at have et eller flere børn med særlige forudsætninger.

Sideløbende hermed beskriver jeg karakteristika ved de højt begavede børn og ser på de udfordringer, de giver såvel forældre som lærere og andre voksne i deres omgivelser (hjem, skole, fritid). Bogen giver desuden inspiration og gode råd til, hvorledes forældre og andre voksne bedst muligt understøtter disse børn og medinddrager dem i deres udvikling.Andre bøger af Ole Kyed:

Kirsten Baltzer og Ole Kyed: Teamets arbejde med - Talentpleje

Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer: Talent i skolen

Kirsten Baltzer og Ole Kyed: Undervisning af elever med særlige forudsætninger

Ole Kyed, Kirsten Baltzer m.fl.: Undervisning af elever med særlige forudsætninger (lærebog)

Foreningen for Signalstærke og Intense Børn administreres af den Socialøkonomiske virksomhed FORKANTER. Foreningen har til formål at oplyse, vidensdele, støtte og skabe kontakt mellem forældre til sunde og raske børn med særlige behov

Telefon: 22400262

Email : anja@forkanter.dk

Har du lyst til at bidrage?

 

Du kan skrive din historie. Lave et indlæg eller måske har du hørt om noget nyt der kan have værdi for andre. Send et link, en tekst eller lignende, så skal jeg nok føre det videre. Det kan også være at du gerne vil hjælpe ved arrangementer eller være frivillig kontaktperson, som der kan ringes til hvis en forælder har brug for en snak. 

​​

© 2013 ved FORKANTER og Foreningen for signalstærke Børn

Find os på facebook

 

 

  • s-facebook
  • facebook-square
  • Facebook Square